Apeluri Mesaj
Produse în testare Insilozare & Furaje

BONSILAGE FIT G transformă zaharurile în propilenglicol

Însilozarea ierburilor
Însilozarea ierburilor

Deficitul energetic, în special la începutul lactației, reprezintă o problemă în creșterea vacilor de lapte. Aceste deficite pot fi compensate prin utilizarea de aditivi BONSILAGE. BONSILAGE FIT G optimizează proprietățile energetice ale silozurilor de iarbă și asigură o stabilitate aerobă ridicată.

Bacteriile lactice din BONSILAGE FIT G transformă zaharurile în propilen glicol, sporesc stabilitatea silozului de iarbă și susțin un mediu prietenos în rumen prin acidul acetic format. Rezultatele analizelor silozurilor de iarbă din 2018 demonstrează clar efectul pozitiv al BONSILAGE FIT G asupra stabilității și îmbunătățirii energetice (a se vedea figura 1).

Mai mult propilen glycol

Echipa de cercetare ISF Schaumann a identificat în mai mult de 800 de analize din siloz de iarbă din 2018 tratate cu Bonsilage Fit G, o cantitate medie de propilen glicol de 2,9% în SU. Fermierii care și-au tratat silozul cu Bonsilage Fit G, au raportat o fertilitate semnificativ mai bună a efectivului de animale. Creșterea producției de propilen glicol prin utilizarea Bonsilage Fit G și efectul pozitiv asupra sănătății vacilor a fost, de asemenea, dovedit științific (a se vedea Figura .2).

O mai bună condiție fiziologică măsurabilă a vacii

Cu ajutorul Bonsilage Fit G, efectivul dvs. de animale  profită de mai multe ori. Acidul lactic din rumen este redus și acidul acetic, mai fiziologic, este crescut. Acest lucru asigură, de asemenea, stabilitatea silozurilor după deschidere și au un efect pozitiv asupra aportului de hrană. Cei 2,9% mai mult propylen glicol este transformat, pe modelul acizilor  de fermentație și îmbunătățește aportul energetic al vacilor dumneavoastră.

Pe www.bonsilage.de practicienii raportează experiențele lor pozitive cu utilizarea Bonsilage Fit G.

BONSILAGE FIT G
Figura 1: O singură cutie de BONSILAGE FIT G produce
BONSILAGE FIT G
Figura 2: BONSILAGE FIT G reduce riscul de cetoză - cu 40% mai puțin cetoză după fătare
Bonsilage Fit G
Figura 3: BONSILAGE FIT G îmbunătățește starea de sănătate a vacilor
Efectul Bonsilage Fit G